20100809 [Anthony Pins] Museu d’Art Contemporani de Barcelona-4